23 September 2013

Høring om endring i energiloven – EUs tredje energipakke

I forbindelse med gjennomføringen av EUs tredje energipakke som ble vedtatt i 2009, inviterer  til høring. Fristen for å komme med høringsuttalelse er 10. januar 2014.

Les EU-delegasjonens omtale med lenker til høringsnotat og høringsbrev her

Share