20 April 2013

Høring om EUs klima- og energipolitikk 203

image_xlarge

Har du synspunkter på hvordan EUs klima- og energipolitikk 2030 skal se ut? Bidra med høringsuttalelse!

Rett før påske lanserte Europakommisjonen grønnboken «A 2030 framework for climate and energy policies», sammen med et høringsdokument om CCS (karbonfangst og lagring), og en rapport om fornybar. Europakommisjonen skal innen utgangen av året presentere forslag til rammeverk for EUs klima- og energipolitikk 2030, og ønsker innspill fra et bredest mulig spekter av aktører. Dette rammeverket skal bygge på 20-20-20 målene og samtidig knytte an mot Veikartet for 2050 der målet er en 80-95 % reduksjon av CO2-utslippene.
Det har lenge vært pekt på behovet for å definere de politiske rammene for perioden etter 2020 og frem mot 2050. Ikke minst har næringslivets behov for forutsigbarhet ved investeringer vært en katalysator for denne prosessen. Det er også et ønske om å stimulere innovasjon og etterspørsel etter grønn teknologi.  For Norges del handler det i hovedsak om gassens rolle i EUs fremtidige energimiks.
I høringsdokumentet stilles det spørsmål innenfor fire tema-områder:
1. Mål (ett eller flere?)
2. Instrumenter (grønne sertifikat, subsidier etc)
3. konkurransekraft (pris)
4. Ulike forutsetninger i EUs medlemsland

 

Les mer om høringen og hvordan delta,  på Europakommisjonens hjemmesider. Frist for å komme med innspill er 2. juli.

Share