22 October 2012

Høring om marin kunnskap – «blå» næringsutvikling

Public-Consultation-on-Marine-Knowledge-Open-until-15-December

Europakommisjonen har ute til høring en grønnbok om kartlegging av sjøbunn og havprognostisering med blikk på bl.a næringsutvikling. Grønnboken er definert som EØS-relevant og fristen for å komme med innspill er 15. desember.

Europakommisjonen har ute til høring grønnboken (tilsvarende NOU) Marine Knowledge 2020 from seabed mapping to ocean forecasting. Grønnboken er definert som EØS-relevant og fristen for å komme med innspill er 15. desember.

Hensikten med de planlagte initiativene beskrevet i dokumentet er todelt:

1. å bidra til at næringsliv, myndigheter og forskning har tilgang til data som kan bidra til utvikling av nye produkter og tjenester.

2. å øke kunnskapen om hvordan havet «oppfører» seg.

Målet er å samordne og videreutvikle nasjonal kunnskap til felles beste.

Initiativet skal bidra til Europa 2020 målene om nyskapende, kunnskapsbasert og bærekraftig vekst og velferd. Man ser store muligheter innenfor den «blå» økonomien.

Les hele dokumentet her

Mer om høringsprosessen her

Share