27 June 2017

Horisont 2020-infodag om forretningsmulighetene i den sirkulære økonomien

19. september inviterer Innovasjon Norge, i samarbeid med Forskningsrådet, Europakommisjonen og Enterprise Europe Network til informasjonsdag i Oslo. Tema er forretningsmulighetene som ligger i kretsløpsøkonomien og aktuelle utlysninger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Det vil særlig fokuseres på avfallshåndtering og resirkulering, jordrensing, behandling av vann og avløpsvann samt bioenergi, biodrivstoff og bioplastikk. På arrangementet vil aktører ha muligheten til å presentere egne prosjektideer og diskutere disse med eksperter, samt møte potensielle partnere.

Deltakelse på arrangementet er gratis, og man kan melde seg på via denne siden frem til 11. september.

 

Share