8 May 2019

Horisont 2020: Informasjonsdag om energiutlysninger

h2020_energy_2019_infodays_visual

25.-27. juni arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om Horisont 2020 utlysninger innenfor energiprogrammet. Informasjonsdagen foregår i Brussel, men alle informasjonssesjonene vil bli sendt direkte over nett. De blir også tilgjengelig etter informasjonsesjonen.

Informasjonsdagene om Horisont 2020 er en god mulighet til å møte andre aktører som vurderer å søke på utlysningene.

Program:

Nettsending og presentasjoner finner du her.

Share