14 August 2015

Horisont 2020-seminar i Stavanger om helse og velferdsteknologi

Smart Care Cluster16. september inviterer Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) til prosjektseminar i Stavanger. Seminaret finner sted på Universitetet i Stavanger, og tematikken er relevante utlysninger om helse og velferdsteknologi under EUs Horisont 2020-program. Under seminarets første del vil Forskningsrådet orientere om generelle støttemuligheter innen helse og velferdsteknologi i Horisont 2020 i 2016-2017. Etter lunsj følger gruppearbeid mot spesifikke utlysninger, og det vil bli informert om hvordan man strukturerer en søknad og bygger søknadsgrupperinger.

Program og påmeldingsinformasjon finner du på denne siden.

Arrangementet inngår i en rekke seminarer som arrangeres gjennom Horisont Vest-nettverket. Nettverket ble innvilget støtte av Forskningsrådet i mars, og har som formål å bidra til økt deltakelse i EUs Horisont 2020-program blant prioriterte næringsklynger på Vestlandet. Stavangerregionens Europakontor inngår blant nettverkets aktører.

Share