27 February 2014

Horisont 2020 – store muligheter for kommunene!

Vil du lære mer om Horisont 2020 og mulighetene programmet tilbyr offentlig sektor? Stavangerregionens Europakontor inviterer til seminar 19. mars i Stavangerregionen. Sett av datoen!

Seminaret vil bli arrangert av SrE i samarbeid med Forskningsrådet og EU-fagenheten ved UiS, Polytech, Iris og Misjonshøgskolen. Arrangementet finner sted i Stavangerregionen den 19. mars klokken 09.30-15.00. Arrangementet er i hovedsak rettet mot kommunal og fylkeskommunal sektor.

Program med mulighet for påmelding og mer informasjon vil bli lagt ut på våre hjemmesider snarlig. Det vil også bli sendt ut invitasjon per epost.

Horisont 2020 er EUs nye innovasjons- og forskningsprogram. H2020 er klart størst av EUs programsatsinger og det er satt av omkring 80 mrd euro for neste femårsperiode. Nytt med programmet er økt fokus på samfunnsutfordringer knyttet til demografi og helse, til transport og klima osv, og dermed den økterelevansen for offentlig sektor og til triple helix samarbeid.

Flere av utlysningene er spesielt interessante for lokale og regionale myndigheter, og hensikten med seminaret er å gjøre særlig kommunesektoren kjent med programmet og de muligheter det byr på. Seminaret vil ta for seg programmets oppbygging og ambisjoner samt relevante utlysninger i perioden 2014-2015. Videre vil det presenteres konkrete prosjekteksempler og arrangeres workshops med fokus på utlysninger innenfor helse, energieffektivisering og offentlige anskaffelser.

Bakgrunn
Europa, og ikke minst Norge, står overfor viktige samfunnsutfordringer der forskning, innovasjon og samarbeid på tvers av sektorer kan gi vesentlige bidrag til løsningene. EUs nye forskning og innovasjonsprogram Horisont 2020 skal dermed stimulere forskningens samfunnsbetydning gjennom å bringe ny kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon ut til allmennheten og nærmere brukere. Det nye programmet legger til rette for tett samarbeid mellom offentlige aktører, akademia og næringslivet (triple helix), og har identifisert syv ulike utfordringer som berører mange av kommunenes kjerneområder:

1. Helse og demografisk endring
2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
3. Sikker, ren og effektiv energi
4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
7. Sikre samfunn

Horisont 2020 vil også støtte aktiviteter fra grunnforskning til markedet med nytt fokus på innovasjonsrelaterte aktiviteter som pilotering, demonstrasjoner og støtte for offentlige anskaffelser og markedsintroduksjon. For offentlig sektor er det lagt spesielt vekt på innkjøp av innovative løsninger (PPI): samt pre-kommersielle innkjøp (PCP). For Stavangerregionen er dette relevant i for eksempel utviklingen av digitale tjenester innen velferdsteknologi og offshorevirksomhet.

Share