28 January 2019

Horisont 2020: Storbritannia kan få status som tredjeland

brexit-news-1022759

Foto: Getty

Forskningsrådet anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter. Når Storbritannia trekker seg ut av EU 29. mars 2019, fastslår artikkel 50 i Lisboatraktaten at landet vil bli et “tredjeland” i Horisont 2020 prosjekter. Ettersom det britiske parlamentet har avvist utmeldingsavtalen med EU, har sannsynligheten for et slikt scenario økt.

Utmeldingsavtalen som ble nedstemt av det britiske parlamentet, ville gjort at Storbritannia kunne hatt samme status som et assosiert land eller EU medlemsland fram til 31. desember 2020. Dersom det ikke oppnås en ny avtale mellom EU og Storbritannia, vil britiske partnere fortsatt kunne delta i prosjekter – men vil ikke kunne motta finansiell støtte fra EU.

Hvis Storbritannia forlater EU med en “no-deal”, vil landet bli gitt et såkalt tredjelandsstatus. Det får følgende konsekvenser for Horisont 2020 prosjekter:

  • Minimum tre partnere i et prosjekt skal være fra medlemsland eller assosierte land. Samarbeidsprosjekter hvor en av de tre partnerne er fra Storbritannia kan derfor få problemer.
  • Storbritannia vil ikke få tilgang til virkemidler slik som Det europeiske forskningsrådet (ECR), SMB-instrumentet og mobilitetsvirkemidler under Marie Sklodowska-Curie Actions.
  • Den økonomiske garantien fra britiske myndigheter omfatter kun dekning av prosjektkostnader for britiske partnere. I prosjekter med såkalte cascading grants – der en prosjektkoordinator typisk distribuerer midler til øvrige partnere – vil ikke være dekket av den britiske garantien. For britisk-koordinerte prosjekter av denne typen kan det derfor oppstå problemer med videreføring av prosjektet.

Les hele informasjonsskrivet fra Forskningsrådet her.

Share