31 October 2019

Mission on Climate Neutral and Smart Cities under utforming

horizon-europe_0

EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa er under utvikling, inludert en såkalt “Mission on Climate Neutral and Smart Cities” . 

Missions i Horisont Europa
Det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa vil ta over etter Horisont 2020. Her tar man utgangspunkt i en oppdragsbasert tilnærming til EU-prosjekter, med fem såkalte “missions”, som er å finne under programområdet “Globale utfordringer og europeisk industriell konkurranseevne”:

  • Adaptation to climate change including societal transformation
  • Cancer
  • Healthy oceans, seas, coastal and inland waters
  • Climate-neutral and smart cities
  • Soil health and food

Utformingen av Mission on Climate Neutral and Smart Cities
For hvert mission har Europakommisjonen opprettet et “Mission board”, et fagstyre bestående av femten uavhengige eksperter og et “Advisory board”, som skal bistå arbeidet til fagstyret. Fagstyrets oppgave er å komme med forslag til utforming av hvert enkelt mission. Forslaget blir konkretisert i et “draft proposal” som blir en del av den strategiske planleggingen av Horisont Europa, som legger grunnlaget for fremtidige arbeidsprogram og utlysninger.

SrE bidrar
De europeiske nettverkene ERRIN og EUROCITIES har eksperter som er blitt valgt inn i henholdsvis “Mission board” og “Advisory board”. Gjennom disse kanalene har Stavangerregionens Europakontor mulighet til påvirkning, samt tilgang på nyttig og relevant informasjon. SrE er aktiv i prosessen med å samle inn innspill fra interesserte regioner gjennom ERRINs kanaler, i kraft av vår lederrolle i ERRINs arbeidsgruppe for smartby. Europakommisjonen er selvfølgelig også en viktig kanal for SrEs påvirkningsarbeid.

Interesserte aktører i Stavangerregionen kan ta kontakt med Europarådgiver Maja hvis de ønsker å bidra.

 

 

Share