22 March 2021

Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024

Europakommisjonen har nå vedtatt den første strategiske planen for Horisont Europa. Planen sentrerer seg om tiltak for å bidra til oppnåelse av EUs prioriteringer for rammeprograms perioden, som et klimanøytralt-, grønt- og digitalt Europa.

Foto: Europakommisjonen

Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024
Den 15. mars 2021 vedtok Kommisjonen den første strategiske planen for Horisont Europa, EUs nye rammeprogram for forsknings- og innovasjon, med en total finansieringspott på hele 95,5 milliarder euro. Den strategiske planen for Horisont Europa setter de strategiske retningslinjene for finansieringsprogrammet for forskning og innovasjon for de fire første årene av rammeprograms perioden.

Denne strategiske planen er resultatet av en ambisiøs og inkluderende strategisk planlegging av den kommende rammeprograms perioden, etter at den politiske avtalen ble landet i mars-april 2019. Siden den gang har Kommisjonen engasjert seg i omfattende co-design-aktiviteter, og invitert alle som er interessert i EUs forsknings- og innovasjonsprioriteter til å delta i konsultasjonsprosessen. Over 8000 respondenter har bidratt med synspunkt og ideer, og hele 4000 deltakere har deltatt i debatter i Brussel.

Planen fokuserer på tiltak for å bidra til EUs prioriteringer, som et klimanøytralt og grønt Europa, en digital tidsalder, og en økonomi som fungerer for borgerne.

Fire retninger
Det er definert fire strategiske retninger for forsknings- og innovasjonsinvesteringer under Horisont Europa for de neste fire årene, 2021-2024:

  • Fremme strategisk autonomi ved å lede an i utviklingen av sentrale digitale og fremtidige teknologier og verdikjeder;
  • Gjenopprette Europas økosystemer og biologisk mangfold, og forvalte bærekraftige naturressurser;
  • Gjøre Europa til verdens første digitale, sirkulære, klimanøytrale og bærekraftige økonomi; og
  • Skape et mer motstandsdyktig, inkluderende og demokratisk europeisk samfunn.

Internasjonalt samarbeid understøtter alle de fire retningene, som er grunnleggende for å takle mange globale utfordringer, som klimaendringer, som ikke kjenner landegrenser.

Partnerskap og samfunnsoppdrag
Den strategiske planen identifiserer også de europeiske partnerskapene, og Horisont Europas samfunnsoppdrag. Partnerskapene skal dekke kritiske områder som energi, transport, biologisk mangfold, helse, mat og gjenvinning, og vil utfylle de ti institusjonaliserte europeiske partnerskapene som ble foreslått av Kommisjonen i februar. Samfunnsoppdragene tar opp globale utfordringer som påvirker hverdagen, men mål som å bekjempe kreft, beskytte havene, gjøre byene grønnere og sikre jordhelse og mat. Samfunnsoppdragene vil ha en stor portefølje av instrumenter på tvers av ulike fagområder og politikkområder, og vil takle komplekse spørsmål gjennom forskningsprosjekter, politiske tiltak og lovgivningsinitiativer.

Horisontale utfordringer
En nyvinning i denne strategiske handlingsplanen er fokuset på horisontale utfordringer. Under her går bl.a. EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet, likestilling og sosial innovasjon. De horisontale utfordringene kommer til å bli viktige kriterier for de fleste utlysningene. Det er forventet at disse skal publiseres i løpet av våren 2021. Her er de åtte horisontale utfordringene:

Foto: Europakommisjonen

Veien videre
Prioriteringene i Horisont Europas strategiske plan vil bli implementert gjennom Horisont Europas arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet beskriver finansieringsmulighetene for forsknings- og innovasjonsaktiviteter gjennom tematiske utlysninger. De første utlysningene blir publisert i løpet av våren 2021, og på de europeiske forsknings- og innovasjonsdagene 23.-24. juni 2021.

Den 16. mars vedtok Rådet sin første behandlingsposisjon om Horisont Europa. I tråd med den politiske avtalen som ble oppnådd i desember 2020 mellom lovgiverne. Europaparlamentet er forventet å godkjenne Rådets første behandling i løpet av april 2021. Forordningen vil da bli ansett å være formelt vedtatt og vil gjelde med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2021.

  • Les om den strategiske planen for Horisont Europa her, og last den ned her.

Share