8 September 2022

Horisont Rogaland: Nye aktiviteter høsten 2022

Det regionale nettverket Horisont Rogaland har som formål å øke andelen EU-prosjekt i Rogaland, og har siden oppstarten organisert flere arrangement for aktørene i regionen.

EU-nettverket Horisont Rogaland er finansiert av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Det er ett av flere regionale nettverk i Norge, hvis formål er å øke deltakelsen i europeiske prosjekt, med et særlig fokus på Horisont Europa.

Også denne høsten vil det bli et tett og spennende program, hvor vi vil se nærmere på tema som havbruk, digitalisering og europeiske partnerskap.

Vi vil også følge opp muligheter innenfor de nye arbeidsprogrammer 2023/2024 som er ventet publisert i desember.  Samarbeid rundt “missions” (samfunnsoppdrag) er også en viktig satsing som kan samle aktører i regionen.  

Nedenfor kan du lese om hvilke arrangement vi har på tapetet, i tillegg til relevante arrangement fra våre samarbeidspartnere.

15. september: Introduksjon til Horisont Europa (nybegynner)

Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU’s niende rammeprogram.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Mer info og påmelding her.

5. – 7. oktober: E.3 Grant week

Formålet med Grant Week er å gi en grunnleggende oversikt over fordeler og ulemper med Horisont Europas samarbeidsprosjekter. Vil forskerne eller forskningsrådgiverne være interessert i å skrive forslag, lede prosjekt eller styre økonomien, tilbys her en god innføring i alle disse temaene. Deltakerne kan være med en eller alle tre dagene, avhengig av interesse og tilgjengelighet.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Mer info og påmelding her.

18. oktober: EU-rådgiverforum havbruk

Rogaland har en sterk posisjon innenfor havbruk. Formålet med møtet er å se på aktuelle prosjektmuligheter for denne sektoren innenfor Horisont Europa.

Mer info og påmelding her.

19. – 21. oktober: HAVBRUK 2022 – Forskning til kunnskap?

Havbrukskonferansen arrrangeres av Forskningsrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Mer info og påmelding her.

9. November: Mobiliseringsarrangement for offentlig sektor og næringsliv på Haugalandet

Hvilke muligheter eksisterer for offentlig sektor og næringsliv på Haugalandet i Horisont Europa? Sammen ser vi på aktuelle områder og går igjennom søknadsprosessen steg for steg.

Mer info her.

5. – 6. desember: Master of Project Management and Reporting (C3).

Dette todagerskurset holdes ved UiS, og er for deg som ønsker å bli en god prosjektleder for et EU-prosjekt. Kurset fokuserer på samarbeidsprosjektene i Horisont Europa og Horisont 2020.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media. 

Mer info og påmelding her.

Desember : EU-rådgiverforum om digitalisering

Digital Europe Programme, eller DIGITAL, er EUs store satsing på didgital transformasjon og selvråderett. Programmet skal tette gapet mellom digital teknologi, forskning og utrulling, med det formål å gagne Europas innbyggere, samt SMBer.

I januar 2023 kommer nye utlysninger under DIGITAL, og sammen med DigDir ønsker vi å utforske mmulighetene for vår aktører i vår region.

Dato og mer info kommer. Følg med her.

ShareAuthor

Helga Aunemo