3 October 2018

Hospitant fra Rogaland Fylkeskommune

Live Heglestad

Live Hegelstad jobber i Rogaland Fylkeskommune regionalplanavdelingen og opplæringsavdelingen med internasjonalisering. Hun er hospitant hos oss i Brussel for å lære mer om hvordan EU arbeider og hvordan EUs utdanningspolitikk gir muligheter for ungdom i Rogaland.

— Brussel er mulighetenes by. Erfaring herfra kommer godt med for alle som jobber med internasjonalisering. Jeg anbefaler hospitering i Brussel ettersom det gir en økt forståelse for EU, sier Live.

Stavangerregionens Europakontor tilbyr ansatte og politikere hos våre partnere og medlemmer muligheten til å hospitere på kontoret i Brussel. Vi åpner for inntil tre hospitanter innenfor en tre-måneders periode hvert semester. Hospitantperioden for den enkelte kan vare fra to uker til to måneder.

Interessert i å hospitere hos oss?

Les mer om hospitant ordninger her.

Share