25 July 2013

Høynivåkonferanse om smart spesialisering

mapa_regions_en

DG Regio og flamske myndigheter arrangerer konferanse om smart spesialisering i Brussel den 8. november.

Europakommisjonens generaldirektorat (departement) for by- og regionalpolitikk og den flamske regjeringen inviterer til konferansen «Regions as motors of new growth through smart specialisation – matching strategies for common goals» for å diskutere vekstmulighetene som ligger i regional smart spesialisering. Konferansen går av stabelen 8. november 09.00-17.30 i Brussel, nærmere bestemt i Europaparlamentet (formiddag) og i Regionkomitéen (ettermiddag).

I formiddagsprogrammets politiske debatt inngår en rekke profilerte talere som Herman van Rompuy, Rådspresident, Johannes Hahn, kommissær for by- og regionutvikling og Máire Geoghegan-Quinn, kommissær for forskning og innovasjon. Ettermiddagsarrangementet har tittelen «matching strategies for common goals» og ser nærmere på hvordan samarbeid mellom forskjellige styringsnivå og på tvers av klynger kan bidra til realisering av EUs innovasjons- og investeringsmål (EUs re-industrialiseringsagenda).

Les mer om arrangementet her, og last ned programmet her.
Påmelding skjer her.

Share