27 March 2017

HUM-fakultetet ved UiS besøkte Brussel

Ledelsen det humanitiske fakultetet på Universitetet i Stavanger besøkte Brussel 22.-23. mars. Foto: Daniel Jacobs, Nordic House.

22.-23. mars var ledelsen ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger på studiebesøk i Brussel. Formålet med besøket var å lære mer om hvordan man best kan posisjonere seg med tanke på europeisk samarbeid, særlig innen forskning og innovasjon og programmene Erasmus+ og Horisont 2020. Stavangerregionens Europakontor bidro med utforming av program for studiebesøket.

Første programdag fant sted på det Norske Kunnskapskontoret i Brussel. Her møtte deltakerne utdanningsråd Ragnhild Skålid ved den norske EU-delegasjonen i Brussel, samt Ragnhild Skålid Berg ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Yngve Foss fra Forskningsrådet. Sentrale tema var norske prioriteringer innen internasjonalisering av utdanning, samt mulighetsrommet innen Erasmus+ og neste programperiode for Horisont 2020.

23. mars besøkte gruppen Stavangerregionens Europakontor, og fikk her en presentasjon av kontorets arbeid i Brussel. Nasjonal ekspert Øyvind Bjerkestrand orienterte om Europakommisjonens prioriteringer innen utdanning og opplæring, etterfulgt av Ian Devine fra UK Research Office, som presenterte nyttig informasjon om Marie Sklodowska-Curie-delen av Horisont 2020, som omhandler forskermobilitet. Deltakerne fikk også lære mer om mulighetsrommet for forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene av Cecilie Clavez fra Financial Mechanisms Office (FMO).

Share