22 January 2019

No-deal Brexit?

29. mars vil Storbritannia forlate EU, med eller uten en avtale. Det britiske parlamentet har foreløpig ikke godkjent utmeldingsavtalen som EU og den britiske regjeringen har forhandlet frem. Dette øker sjansen markant for at Storbritannia forlater EU uten en avklaring vedrørende deres framtidige samarbeid.

Det norske utenriksdepartementet har laget et notat om hva som vil skje dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale. Spørsmål kan også rettes direkte til de forskjellige ansvarlige departementene.

Dersom det britiske parlamentet godkjenner avtalen forhandlet frem mellom EU og den britiske regjeringen, vil Storbritannia behandles som et medlemsland fram til 31. desember 2020. Dette betyr at EØS-avtalen vil dekke Storbritannia fram til dette tidspunktet.

Les Utenriksdepartementets artikkel her.

20170930_BRD001_apple_news

Share