24 March 2021

Hva er EUs digitale mål mot 2030? EUs digitale kompass setter kursen

Kommisjonen har nylig lagt frem EUs digitale kompass, med klare visjoner, mål og veikart for EUs digitale utvikling frem mot 2030. Covid-19 har akselerert utviklingen, men det er mye som gjenstår på EUs digitale agenda. Digitale teknologier spiller en viktig faktor i overgangen til en bærekraftig økonomi og samfunn.

Foto: Europakommisjonen

9. mars 2021 la Kommisjonen frem strategien «2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade». Etter Kommisjonspresident von der Leyens forslag til en felles digital plan mot 2030 og Rådets ønske om en ny omfattende strategi, gir denne strategien en visjon om hva en vellykket digital endring vil betyr for europeere innen 2030.

EUs digitale kompass bygger på EUs digitale strategi, fra februar 2020. Kommisjonen påpeker at Covid-19 har påvirket samfunnet og økonomiens forhold til digitalisering, og dermed akselerert utviklingen.

Strategien inkluderer en klar ambisjon basert på felles mål; digitale prinsipper som betjener borgerne; et rammeverk for å oppskalere europeisk strategisk kapasitet via prosjekter med flere land; en styringsstruktur mellom EU og medlemsstatene, samt tiltak for å engasjere befolkningen.

Digitalisering er en avgjørende faktor for å oppnå omstillingen til en klimanøytral, sirkulær og motstandsdyktig økonomi. EUs ambisjon er å være digitalt suveren i en åpen og sammenkoblet verden, og føre digital politikk som setter mennesker og næringsaktører i stand til å gripe flere muligheter.

EUs digitale kompass
Innenfor fire prioriterte områder foreslår EUs digitale kompass ambisiøse og konkrete målsetninger frem mot 2030:

  • Borgere med gode digitale ferdigheter og høyt utdannede digitale fagfolk: Innen 2030 skal minst 80 prosent av den voksne befolkningen besitte grunnleggende digitale ferdigheter. Det skal være 20 millioner IKT-spesialister i EU, opp fra dagens antall på knapt 8 millioner, og kvinneandelen skal økes.
  • Sikre velfungerende og bærekraftige digitale infrastrukturer: Innen 2030 skal alle husholdninger i EU ha tilkobling med gigabit-hastighet, og alle befolkede områder skal ha tilgang til 5G – i dag er dekningen på 14 prosent. Produksjonen av avanserte og bærekraftige halvledere (semiconductors) i Europa skal utgjøre 20 produsent av verdensproduksjonen. Det skal opprettes 10 000 klimanøytrale, særdeles sikre databehandlingsknutepunkt i EU, og Europa skal ha utviklet sin første kvantedatamaskin.
  • Digital omstilling av virksomheter: Senest i 2030 skal tre av fire virksomheter benytte skytjenester, stordata og kunstig intelligens. Over 90 prosent av små- og mellomstore bedrifter skal ta i bruk grunnleggende digitale teknologier. Antallet såkalte «enhjørningsvirksomheter» i EU, nystartede selskaper med en verdi på over en milliard dollar, skal fordobles til rundt 250.
  • Digitalisering av offentlige tjenester: Innen 2030 skal alle sentrale offentlige tjenester være tilgjengelig online. Alle borgere skal ha tilgang til sine elektroniske pasientjournaler, og 80 prosent bør bruke en elektronisk identifikasjonsløsning.
Foto; Europakommisjonen

Kompasset fastlegger en solid feller forvaltningsstruktur med medlemsstatene, basert på et overvåkningssystem med årlige rapporteringer. Målene skal bli nedfelt i et politisk program, som skal avtales med Europaparlamentet og Rådet.

Hvordan skal målene nås?
De målsetningene Kommisjonen har satt for den digitale omstillingen skal finansieres med midler fra Next Generation EU (EUs gjenreisningsinstrument) og EUs langtidsbudsjett. I Next Generation EU er hele 20% av budsjettet avsatt til digitale formål. Videre skal Kommisjonen utvikle en ramme for digitale prinsipper, som skal forankres i EU-institusjonene, og supplere den sosiale søylen.

Svakheter i EUs kritiske kapasitet skal dekkes ved at Kommisjonen skal lansere multinasjonale prosjekter, innen blant annet databehandlingsinfrastruktur og prosessorutvikling. Hvert år skal det produseres en rapport med “trafikklysindikatorer” over medlemslandenes fremskritt i forhold til målene frem mot 2030.

  • Les mer om EUs digitale kompass for 2030 her.
  • Les om EUs digitale tiår her.

Share