22 March 2019

Hva er Triangulum og hvilken betydning har det hatt for regionen?

Triangulum

Siden 2014 har Stavanger vært med i Europas største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. Sammen med Manchester og Eindhoven er Stavanger fyrtårnsby i Triangulum-prosjektet og har demonstrert helt nye løsninger innen IKT, mobilitet og energi.

Greater Stavanger, Stavanger kommune, Lyse AS, UiS og Rogaland Fylkeskommune inviterer til seminar som gir innblikk i hvilke løsninger som er utviklet og hva Triangulum har betydd for Stavangerregionen.

Med deg på her.

Share