10 September 2012

Hvem representerer hele regionen?

Y1jQbiSpdwXR0-eijxZA.png

Vi har mange organisasjoner i norske regioner – men få dekker egentlig hele regionen.

Da Europakontoret gjorde en studie om EU-prosjekter i regionen ble dette veldig tydelig. Kommuner, universitet, fylkeskommunen og regionale utviklingsorganisasjoner har mange spennende EU-prosjekter, men ingen presenterer noe av det som skjer utenfor sitt område og utad står vi derfor frem svakere enn vi egentlig er.

Dette gjelder sikkert andre områder også og er bare en fordel for de i Oslo som ønsker svakere regioner.

Ved siden av Europakontoret er vel Stavanger2008 det eneste prosjektet der vi glemte grensene – i 2008 sto regionen samlet og resultatet ble veldig bra. Les Europakommisjonens interessante eksterne sluttvurdering av prosjektet som altfor få har lest.

I andre prosjekter følger vi nøye de geografiske og administrative grensene og står frem svakere og mer fragmentert enn det vi kunne ha gjort.

Tenke seg hvor interessant det hadde vært om:

· Fylkeskommunen kunne skryte av EU-prosjektene til Karmøy barneskoler på sine hjemmesider

· Næringsforeningen kunne løfte frem det sterke offshoremiljøet på Haugalandet

· Stavanger kommune kunne presentere Sandnes og Rogaland Fylkeskommune store EU-demonstrasjonsprosjekt på Dale som en del av sitt nærområde

og

· Forsand kommune bruker konserthuset i Stavanger på førstesiden slik som alle andre i Rogaland bruker Preikstolen deres.

Tekst: Pål Jacob Jacobsen

Share