8 April 2019

Hvilke utfordringer og muligheter står EU ovenfor i 2019?

european-parliament_ten-issues-to-watch-in-2019

Foto: Europaparlamentet

Europaparlamentets forskningsavdeling (European Parliamentary Research Service) har publisert sin årlige rapport, som tar for seg store hendelser i EU i 2019. Her er noen av sakene som vil prege det kommende året:

Hvordan vil det nye Europaparlamentet bli? Vil det godta den nye Kommisjonen?

Valget av et nytt Europaparlament og en ny Kommisjonen er blant sakene som vil dominere EU. Valget vil ha store følger for det politiske bildet i Europa, hvor etablerte partier er forventet å miste dagens majoritet. Det er forventet at “protestpartier”, både på ytre høyre og venstre vil gjøre et godt valg. En majoritet av det nye Europaparlamentet vil måtte godta den nye Kommisjonen. Det store spørsmålet etter Europavalget er hvor vanskelig det vil være å få på plass en ny Kommisjon, som har nok støtte fra et fragmentert parlament.

Veien videre – etter Brexit

EUs medlemsland har vært igjennom store refleksjoner rundt det videre samarbeidet. Under markeringen av Romatraktaten i Mars 2017, ble muligheten for differensiert integrasjon drøftet. Tanken at de landene som vil, kan samarbeide mer i EU – mens andre land kan stå utenfor slikt samarbeid. 9. mai 2019 vil EUs ledere møtes i Sibui, Romania. Dette møtet vil være det første toppmøtet etter at Storbritannia har forlatt EU og to uker før Europavalget. Her skal også en ny strategi for EU fram til 2024 avklares.

Sikkerhet i digitaliseringens alder

Den digitale revolusjonen skaper økonomisk vekst, men også nye sikkerhetsrisikoer. En slik utfordring er cybersikkerhet – som kan ta krigføring tradisjonelle slagmarker til den digital verden. Kriminelle grupper og fremmede styresmakter kan i framtiden ta i bruk cyberspace for utføre angrep mot private styresmakter, næringsliv og innbyggere. Hvordan EU finner svar og beskytter seg mot trusler i cyberspace er viktig for framtiden til EUs indre marked og videre økonomisk vekst.

En samlet politikk for havene? 

Havene beskytter viktige økosystemer, men er også blant de mest sårbare områdene av miljøet. I Europa huser kysten og innsjøer rundt 48 000 arter. Dessverre er Europas kystområder forurenset, og Middelhavet betegnes som “svært forurenset”. Samtidig kan kystområdene igjen bli en sone med økonomisk framgang – nye teknologier innenfor energi og matproduksjon kan skape store vekst. For å utnytte mulighetene og hindre videre forverring av Europas kystområder – vil EU måtte opprette en ny felles politikk med harmoniserte regelverk.

Elektrisk mobilitet

Med dagens teknologiske utvikling vil framtidens transport og mobilitet oppleve en sterk transformasjon. Morgendagens transportmidler vil gå på fornybar energi og være autonome. Parlamentets forskningsavdeling peker ut elektriske transportmidler som en teknologi som vil prege mobilitet i 2019. Elektriske kjøretøy er i sterk vekst, med Norge og Kina som de ledende nasjonene. For å holde følge med i utviklingen – må EU handle raskt.

Digital transformasjon

EU vil i 2019 fokusere på å bygge en digital økonomi. Målet er å skape et digital felles indre marked, som vil videre skape økonomisk vekst. For eksempel vil nye regler for telekommunikasjon vil være viktig – for å gjøre utbygging av 5G så harmonisert som mulig på tvers av landegrenser.

Les hele rapporten her.

Her er alle de ti temaene som vil prege 2019: 

  1. Et nytt Europaparlament – og en ny Kommisjon
  2. Veien videre for EUs 27 gjenværende medlemmer
  3. Framtidig finansiering av EU
  4. Afrika – samarbeidspartner?
  5. Handelskrig
  6. Indre sikkerhet
  7. Mot en framtidig felles politikk for havene
  8. Fra kunstig intelligens til kollektiv inntelligens
  9. Elektrisk mobilitet
  10. Digital transformasjon

Share