11 January 2019

HVL mottar støtte til forskning på bærekraftig bruk og fjerning av vindturbiner

decomtools

Foto: INTERREG

Høgskulen på Vestlandet er en av partnerne i et prosjekt som skal forske på gjenbruk og eventuell fjerning av havvindturbiner. Det er gjennom Interregs Nordsjøprogram, DecomTools prosjektet mottar støtte. Totalbudsjettet er på 4,7 millioner euro.

Prosjektet består av 13 forskjellige partnere fra Tyskland, Belgia, Danmark, England, Nederland og Norge. Av et budsjett på 4,7 millioner euro, får HVL 178 000 euro i forskningsstøtte. Programmet har en varighet på fire år.

Havbasert vindkraft er en av verdens mest bærekraftige energiressurser. Vindturbiner plassert i havet er utsatt for mer vind enn landbaserte turbiner, og har derfor muligheten til å produsere mer energi. Derimot økes karbonfotavtrykket når en vindturbin må byttes ut, ettersom gamle deler ofte ikke kan gjenvinnes. Forventet levetid på en havbasert  vindturbin er rundt 20 til 25 år, og forskningsprosjektet skal undersøke hvordan komponenter kan byttes ut på en bærekraftig og økonomisk måte, og eventuelt at vindturbinen fjernes helt. Prosjektet vil bruke erfaringer fra olje og gass sektoren.

Les mer om prosjektet her.

Interreg

Interreg fremmer sosial og økonomisk utjamning på tvers av regioner og landegrenser i EUs 28 medlemsland, samt Norge og andre naboland. Programmet ble etablert i 1990, med norsk deltagelse siden 1996. Nordsjøprogrammet er en del av Interreg og et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom sju land med kystlinje mot Nordsjøen. Fram mot 2020 skal programmet bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Europa ved å fremme bedre tilgjengelighet, bærekraftig transport og miljøtiltak i hele regionen.

Share