21 May 2020

HVL utvikler økosystem for deling av forskningsdata

Valeria Schwanitz
Professor Valeria Jana Schwanitz koordinerer EU-prosjektet EERAdata på vegne av HVL.
Foto: HVL

HVL har fått tilslag for sitt EU-prosjekt EEARdata, der de skal utvikle et økosystem for deling av forskningsdata innenfor fornybar energi. Et av målene er å oppnå økt energiforskning ved å ta i bruk åpne databaser. 

Prosjektkonsortiet består av Høgskulen på Vestlandet (HVL) og fem andre europeiske kunnskapsinstitusjoner som til sammen har fått 1 mill. euro i støtte gjennom Horisont 2020. Prosjektet koordineres av HVL og skal gå over en 3-års periode, der HVLs budsjettandel er på 275.000 kr.

Konsortiet skal forske på hvordan en kan forenkle prosessen rundt bruk av forskningsdata. Det er også et mål å gjøre forskningsdata innenfor fornybar energi mer tilgjengelig ved å skape et økosystem for datadeling med felles metadata standarder. En viktig del av arbeidet vil være å komme frem til felles standarder for hvordan en skal registrere og kvalitetsikre datasettene i en felles søkemotor. På langsikt er målet å få til en holdningsendring blant forskere, der det blir normen å dele kvantitative og kvalitative forskningsresultater. 

Utlysningen hører til i den tematiske utfordringen “sikker, ren og effektiv energi” (SC3), som er å finne under “samfunnsutfordringer”, enn av de tre hovedpilarene i EUs nåværende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

Det er første gang HVL er koordinator for et EU-prosjekt, og prosjektet ledes av professor Valeria Schwanitz ved HVLs institutt for natur- og miljøvitenskap i Sogndal. Valeria sier følgende om prosjektet:

Å være prosjektkoordinator er betydelig mer arbeidskrevende enn når en deltar som prosjektpartner. Vi ser derimot på vår deltakelse som en investering som vil føre til fremtidige leads og økt deltakelse i EU-prosjekter. Koordinatorrollen er en del av en større prosess der vi er i gang med å opparbeide vår kompetanse innen prosjektledelse, noe vi vil få stor nytte av i fremtidige prosjekter.

Les mer om prosjektet på European Energy Research Alliance sine nettsider her.

Share