19 February 2019

Hvordan blir EU-rett til EØS-rett?

efta_illustration1200x733-freedomOfMovements

Foto: EFTA

Blant Norges forskjellige avtaler med EU er EØS-avtalen den mest omfattende avtalen. Nå har EFTA laget en interaktiv web-løsning som forklarer hvordan EU rett tas inn i EØS.

EØS-avtalen ble signert i 1992 og sikrer Norge adgang til EUs indre marked. Markedet består for øyeblikket av 31 land, alle EU landene, Norge, Island og Liechtenstein. Cirka 518 millioner mennesker bor i dette markedet, som er det nest største i verden. EØS-avtalen er en dynamisk avtale som betyr at Island, Liechtenstein og Norge tar inn EU-rett fortløpende. For å forklare denne omstendelige prosessen har EFTA laget en interaktiv web-løsning som forklare prosessen.

Les mer om hvordan EU-rett blir EØS-rett her.

Share