26 February 2020

Hvordan blir EUs digitale fremtid?

BELGIUM-EU-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE

Foto: Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images

Initiativene i Europakommisjonens nylig publiserte Digital Policy Package har som mål å motvirke EUs avhengighet av utenlandske “Tech Giants”, samtidig som den skal styrke Europeiske teknologiselskapers konkurransedyktighet ovenfor Kina og USA.

Shaping Europe’s Digital Future
Den 19. februar presenterte Europakommisjonens visepresident Margrethe Vestager EUs Digital Policy Package. Den inneholder EUs datastrategi og hvitbok for utvikling av kunstig intelligens og et 5-årig veikart for EUs politikk på digitalisering. Klima- og teknologi er to av Von der Leyen-kommisjonens hovedprioriteringer.

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen måtte gå tilbake på sitt løfte om et lovverk innenfor kunstig intelligens i løpet av sine første 100 dager, ettersom EUs beslutningstakere mente det var for tidlig å innføre et nytt lovverk. Resultatet ble istedet en hvitbok hvor ingen av dokumentene er lovlig bindende.

Dokumentet “Shaping Europe’s Digital Future” skal fungere som et overordnet veikart for hvordan EU skal utvikle et indre marked for digitale tjenester og digitalisering. I tillegg har det som formål å knytte sammen datastrategien og hvitboken på kunstig intelligens. Det vises også til at datastrategien og hvitboken vil ha konsekvenser for EUs konkurranseregler og Green Deal.

De neste tre månedene skal kommisjonen samle inn tilbakemeldinger fra industri, sivilt samfunn og nasjonale regjeringer på politikkforslaget. Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, understreket viktigheten av å engasjere alle parter, inklusive ikke-Europeiske bedrifter. Datastrategien hører til under Bretons portefølje.

 Se EUs Digital Policy Package i sin helhet her. Les om EUs datastrategi og hvitbok for utvikling av kunstig intelligens på våre nettsider her.

Share