30 April 2019

Hvordan involvere små og mellomstore byer i EU-prosjekter?

1200px-Aalgaard

Foto: Rune Sattler

Regionskontorene til Thüringen og de Nordlige byene i Nederland inviterer 12.-13. juni til seminar i Brussel som tar for seg innovasjon i små- og mellomstore byer. Seminaret vil diskutere europeiske finansieringsmuligheter innenfor tema som energi, sirkulær økonomi, smart mobilitet, digitalisering, kultur og turisme.

Små- og mellomstore byer har en viktig rolle med å bidra til innovasjon og fungere som prøvebyer for større forskningsprosjekter. Men felles for små- og mellomstore byer er at de har lav deltakelse i EU prosjekter.

Det vil også diskuteres hvilke muligheter små- mellomstore byer har i EU-prosjekter og deltakerne vil få høre fra byer som allerede har deltatt i prosjekter.

Merk at byer må registrere seg i såkalte bygrupper, hvor både representanter fra kommunen og akademia/forskning må være representert.

Fullt program og påmelding finner du her.

Share