6 June 2017

Hvordan skal EU møte globaliseringen?

Europakommisjonens visepresidenter Frans Timmermans og Jyrki Katainen presenterte et refleksjonsnotat om hvordan EU skal møte globaliseringen 10. mai. Foto: Europakommisjonen

I kjølvannet av Europakommisjonens president Junckers melding om EUs fremtidsscenarier  som ble lagt frem i mars, publiseres såkalte refleksjonsnotat om  veien videre for EUs 27 gjenværende medlemsland. I mars kom notatet om en sosial søyle, og i mai presenterte Europakommisjonens visepresidenter Frans Timmermans og Jyrki Katainen refleksjonsnotatet “Harnessing globalisation”

Notatet handler om om hvordan EU skal maksimere de positive effektene av globaliseringene samt demme opp for de negative, både globalt og innad i Unionen. Globalt er EU opptatt av å bidra til å styrke multilaterale strukturer og skape et bærekraftig forhold mellom land globalt. Det foreslås blant annet at EU bør arbeide for felles spilleregler og samarbeid rundt statstøtteregelverk, om bekjempelse av skatteunndragelse, og sosial dumping. Effektive verktøy for å møte urettferdig handelskonkurranse samt en multilateral investeringstvistedomstol er også blant forslagene.

Innad i EU ønsker man å styrke rettighetene og bedre sosiale vilkår for europeiske borgere, blant annet gjennom styrking av sosialpolitiske tiltak og gjennom tilstrekkelige utdannings- og opplæringstilbud. En progressiv skattepolitikk, økte bevilgninger til forskning og innovasjon, en sterk velferdsstat samt EUs fond for globaliseringstilpasning  nevnes som sentrale verktøy for å styrke europeiske innbyggeres evne til å møte globaliseringens utfordringer.

Europakommisjonens globaliseringsnotat kan leses i sin helhet her.

Share