15 March 2021

Hvordan ta sosialt ansvar i offentlige anskaffelser? EU med ny veiledning

Europakommisjonen publiserte i januar 2021 en brosjyre, kalt #WeBuySocialEU, med spørsmål og svar om sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser. Kommisjonen vil fremme sosiale ansvarlige anskaffelser, og brosjyren er en del av dette initiativet, og skal følges opp med mer veiledning fra Kommisjonen.

Foto: Europakommisjonen

Veiledning på hvordan man tar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser
Kommisjonen vil legge til rette for økt bruk av sosialt ansvar i offentlige anskaffelser. Som en del av dette arbeidet, publiserte Kommisjonen i januar en brosjyre med spørsmål og svar om sosiale anskaffelser.

Bakgrunn
Offentlige myndigheter kan delta i sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser ved å kjøpe etiske produkter og tjenester, og ved å bruke offentlige anbud for å skape jobbmuligheter, anstendig arbeid, sosial og profesjonell inkludering, og bedre forhold for funksjonshemmede og vanskeligstilte mennesker.

Å handle ansvarlig og etisk kan også skape insentiver for gründere til å forplikte seg til en mer ansvarlig og bærekraftig styring av produksjonsprosessen og ansettelse av arbeidere. Dette gjør samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser til et strategisk verktøy for å drive sosial- og arbeidspolitikk videre på en effektiv måte.

Kommisjonen har som hensikt å legge til rette for, å ta opp, sosialt ansvarlige kriterier i offentlige anskaffelser og fremme bruken av dem i hele EU. Kommisjonens brosjyre, med 15 ofte stilte spørsmål med svar, kan være en veiledning for offentlige myndigheter når gjør offentlige innkjøp.

Dette initiativet vil videre bli fulgt opp med en oppdatert veiledning om sosialt ansvarlige anskaffelser.

Relevans for Norge
Veiledningen kan få betydning for en pågående ESA-sak om den norske forskriftsbestemmelsen, som handler om adgangen til å reservere kontrakter for ideelle organisasjoner.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har signalisert at den kommende veiledningen fra Kommisjonen kan få betydning for deres undersøkelse av lovligheten av reservasjonsadgangen for ideelle aktører i den norske anskaffelsesforskriften. Les mer om saken fra Stortinget.no her.

  • Last ned brosjyren her.
  • Les om brosjyren og ESA-saken på Stortinget.no her.
  • Les mer om sosial anskaffelse i EU her.

Share