29 September 2021

Ida Jaarvik Hetland hjelper Rogaland med å hente EU-midler

Ida Jaarvik Hetland startet som ny EU-rådgiver for Rogaland og Agder i februar. Ida har en imponerende CV, med en rekke internasjonal erfaring, og fartstid som konsulent og innovasjonsrådgiver. I sin nye rolle skal hun spille aktører fra regionen gode i møte med EU-systemet. Vi har tatt en prat med Ida for å lære mer om hvordan en EU-rådgiver i vår region jobber.

Hva var din motivasjon for å bli EU-rådgiver i Innovasjon Norge?

–Det er en spennende tid å jobbe med EU-rådgivning! Det skjer masse i EU-systemet, som taksonomien, Green Deal og Fit55, noe som vil ha stor betydning for det norske næringslivet og regionen. Dette er også en mulighet til å bruke min tidligere erfaring til å bistå norsk næringsliv. Dette er en rolle hvor jeg kan kombinere internasjonal fartstid med tidligere erfaring med forretningsutvikling.

Spiller næringen god

Hvordan kan du som EU-rådgiver hjelpe aktører i regionen?

–Først og fremst spiller vi dem gode! En av hovedoppgavene er å gi oppdatert informasjon, og å navigere gjennom havet av mulighetene i EU. Mange kan fort tro at EU er for vanskelig eller komplisert for deres virksomhet, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle. Vi ønsker at flere skal ha troa!

Vi spiller næringslivsaktørene i regionen gode!

Ida Jaarvik Hetland

En viktig del av jobben som EU-rådgiver er å være en «sparringspartner» for næringslivet i regionen:

– I søknadsprosessen vil vi utfordre på hvordan prosjektet passer inn i EUs overordnede strategi. Vi blir dermed en «sparrepartner» med mål om å spille næringslivet i regionen gode. Vi bistår også i søknadsprosessen ved å gi gode maler og tips og triks.

Ida trekker også frem noen spesifikke måter aktører kan få søtte i søknadsfasen:

– Noe mange ikke vet er at dersom man kommer videre til steg 2 i «hovedsøknaden» i Acceleratorprogrammet til EU, har en mulighet til å søke om 75.000 kr i prosjektetableringsstøtte (PES-midler) fra Forskningsrådet til å skrive søknaden. En annen, nokså unik, måte Innovasjon Norge hjelper i søknadsprosessen er gjennom å arrangere «generalprøver» for den avsluttende fasen i søknaden. Kommer man til steg 3, intervjuet i Brussel, bistår vi med gratis pitche-ekspert og generalprøve sammen med Investinor for å drille dem i forkant. Denne prøver vi å skape så realistisk som mulig – med panel og det hele. Alt dette gjør vi for at norsk næringslivet skal lykkes!

Kan du som EU-rådgiver i Innovasjon Norge også bistå offentlige aktører?

– Innovasjon Norge har som sitt hovedoppdrag å rådgi norsk næringsliv. Samtidig har Innovasjon Norge og Forskningsrådet nylig etablert et felleskontor for å øke norsk deltakelse i EUs programmer, da spesielt rettet mot samarbeidsprosjektene i Pilar 2 i Horisont Europa. Dersom vi får en henvendelse fra det offentlige, vil vi koble på Forskningsrådet for å kunne bistå best mulig med vår samlede kompetanse.

Samarbeidet Ida trekker frem kan du lese mer om her.

Regionen påvirkes av EU

EU vil påvirke næringen hos oss i Rogaland

Ida Jaarvik Hetland

For å avslutte, er det noe du liker spesielt godt med å være rådgiver for vår region, Rogaland?

– Ja – folk i regionen er gira! Jeg opplever at mange aktører innen både offentlig og privat sektor har gode, grønne prosjekter på gang. Rogaland har også et unikt konkurransefortrinn i den grønne omstillingen. EU vil påvirke næringen hos oss i Rogaland, noe som er spennende å jobbe med!

Vi takker Ida for praten, og ønsker henne lykke til videre som EU-rådgiver!

Her kan du lese mer om Acceleratoren og hva Innovasjon Norge kan bistå med, og mer informasjon om Innovasjon Norge og EU-finansering kan du finne her.

Ønsker du å komme i kontakt med Ida kan hun nås på ida.jaarvik.hetland@innovasjonnorge.no

Share