29 June 2023

Industri, økologi og samhold når Spania tar over EUs formannskap

Fra den 1. juli er det spanjolene som sitter ved roret i Rådet.

Spanias statsminiter, Pedro Sánchez, la nylig fram fire prioriteringer som de vil fokusere på det neste halvåret:

  • Fremme reindustrialisering av Europa
  • Bevegelse mot et økologisk skifte
  • Konsolidering av den sosiale pillaren
  • Styrking av det europeiske samholdet

Spania har holdt formannskapet I EU fire ganger tidligere – første gang i 1989, og deretter i 1995, 2002, og i 2010.

Politisk floke

Opptakten til Spanias formannskap har ikke vært enkel.

Selv om alle formannskap det siste tiåret har vært preget av krise (brexit, pandemi, krig, klimaendringer og energimangel for å nevne noe) har det vært nasjonale anliggender som kanskje har vært det mest utfordrende for Spania i opptakten til dette rådsformmanskapet.

Spania hadde lokal- og regionalvalg i slutten av mai, der det regjeringspartiet gjorde det såpass dårlig at sittende statsminister Pedro Sánchez valgte å skrive ut nyvalg.

Datoen er satt til 23. juli, vel inne i presedentskapets periode. Dette er ikke ansett som ideelt i EU-sammanheng, da politisk lederskap på nasjonalt nivå er viktig for å gi tyngde og retning i arbeidet.

Nasjonale politikere har også en viktig representativ og diplomatisk rolle i forhndlingene som skal gjøres.

Vite mer?

Du kan lese mer om Spanias prioriteringer her.

ShareAuthor

Helga Aunemo