29 May 2015

Informasjonsdag om energiutlysninger i Horisont 2020

 Forskningsrådet_workshop14.-15. september arrangerer Europakommisjonen et todagers informasjonsseminar i Brussel, om energirelaterte utlysninger i Horisont 2020, og om arbeidsprogrammet for 2016-2017. Informasjonsarrangementet etterfølges av et separat prosjektverksted 16. september.

Sikker, ren og effektiv energi er et av prioriteringsområdene i Horisont 2020. Under informasjonsdagen 14. september vil Europakommisjonen presentere sitt nye arbeidsprogram for energiforskning for 2016-2017, og 15. september settes av til parallelle workshops hvor energitematikk står i fokus. Aktuelle tema er blant annet smartnett, energilagring, fornybar energi, energieffektivisering og karbonfangst og –lagring.

På ettermiddagen 15. september inviterer forskningsnettverket ERRIN sine medlemmer til en mottakelse på Norges Hus. Her vil ERRIN også informere om et energiprosjektverksted som nettverket arrangerer 24. november. Mer informasjon om dette arrangementet publiseres fortløpende.

I forbindelse med Europakommisjonens informasjonsarrangement arrangeres det et separat prosjektverksted 16. september. Her legges det til rette for at potensielle prosjektdeltakere kan møte hverandre og danne partnerkonsortier.

Du kan lese mer om informasjonsdagen her, og melde deg på her.
For prosjektverkstedet 16. september finner du program- og påmeldingsinformasjon på denne siden.

Share