26 January 2017

Informasjonsdag om helse- og IKT-programmet AAL i Brussel

aal-programme6. mars arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om helse- og IKT-programmet Active and Assisted Living (AAL), sammen med The AAL Association. AAL-programmet er finansiert av Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 og av 23 land, deriblant Norge, med et totalbudsjett på 700 millioner euro i perioden 2014-2020. Programmets formål er å bedre livskvaliteten til Europas eldre samtidig som man styrker den europeiske industribasen gjennom bruk av IKT. Prosjekter som finansieres gjennom programmet handler følgelig om bruk av IKT for aktiv og sunn aldring.

AAL-utlysningen for 2017 handler om å utvikle digitale “pakker”, som integrerer forskjellige typer IKT-løsninger som hjelper eldre i å leve sunne, aktive og selvstendige liv. Den endelige utlysningen lanseres i februar, men et utkast er tilgjengelig her.

Det vil også arrangeres et prosjektverksted 7. mars, beregnet på deltakere på informasjonsdagen som ønsker å møte prosjektpartnere.

Norske aktører kan delta i AAL-programmet på lik linje med europeiske aktører. Hvert prosjektkonsortium må ha minst 3 og maksimalt 10 partnere fra minst 3 forskjellige AAL-land. Det kreves også at hvert prosjektkonsortium inneholder minst en næringslivsaktør, en SMB (som også kan være nevnte næringslivsaktør), og en sluttbrukerorganisasjon.

Program- og påmeldingsinformasjon for informasjonsdagen og prosjektverkstedet publiseres fortløpende på denne siden. Vi setter pris på om du formidler informasjon om arrangementet videre til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell deltakelse.

 

 

 

Share