2 February 2016

Informasjonsdag om helse/IKT-program i Brussel

AAL-banner-INFO-DAY-1024x5768.-9. mars arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om helseutlysninger under Active and Assisted Living (AAL)-programmet i Brussel, sammen med The AAL Association. AAL-programmet er finansiert av Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 og av 19 land, deriblant Norge, med et totalbudsjett på 700 millioner euro i perioden 2014-2020. Programmets formål er å bedre livskvaliteten til Europas eldre samtidig som man styrker den europeiske industribasen gjennom bruk av IKT. Prosjekter som finansieres gjennom programmet handler følgelig om bruk av IKT for aktiv og sunn aldring.

Hovedtema under informasjonsdagen er neste utlysning i AAL-programmet, som omhandler bruk av integrerte IKT-løsninger for å bedre livskvaliteten til personer som lever med demens, og deres nærmiljø (familie, omsorgspersonell, tjenesteleverandører, helsevesen og andre). Utlysningens formål er å utvikle nye innovative IKT-baserte løsninger, med en klar markedsdimensjon, som øker livskvaliteten for demenspasienter og deres nærmiljø.

På informasjonsdagen vil det bli anledning til å presentere egne prosjektideer, og man vil også legge til rette for at potensielle partnere kan treffes i en egen nettverkssesjon.

Arrangementets andre dag er satt av til et seminar om hvordan man bygger vellykkede prosjektkonsortier.

Mer informasjon samt program og påmeldingsdetaljer er tilgjengelig her. Aktører som ønsker å presentere en prosjektide kan benytte seg av vedlagt skjema (se nedenfor), som sendes over i PDF-format til arrangøreneFristen for å sende inn prosjektideen er 1. mars.

Vi setter pris på om dere kan videreformidle informasjon om arrangementet til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell deltakelse.

Project-idea-Template-Call-2016

 

 

 

Share