18 December 2014

Informasjonsdag om Smart Cities-utlysninger 2015

smart cities12. februar arrangerer Europakommisjonen en informasjonsdag om Smart Cities and Communities-utlysningene under Horisont 2020-programmet i 2015. Arrangementet finner sted i Brussel.

Informasjonsdagen retter seg mot to utlysninger: SCC-o1-2015 om smarte løsninger for integrert energi, transport og IKT gjennom fyrtårnprosjekt av samme type som Triangulum-prosjektet hvor Stavanger deltar, og SC-03-2015 om utvikling av systemstandarder for smarte byer og kommunikasjonsløsninger.

Målet med arrangementet er å informere om utlysningenes formål, krav og særegenheter, i tillegg til å presentere erfaringer og lærdom fra SCC-utlysningene i 2014. Arrangementet vil bli etterfulgt av et prosjektverksted hvor deltakerne kan møtes for å diskutere prosjektideer og danne eller forbedre eksisterende prosjektkonsortier.

Arrangementsdeltakelse er gratis, og du kan registrere deg her. Påmeldingsfrist er 10. januar.

Les mer om arrangementet her. Ta kontakt med Stavangerregionens Europakontor dersom du ønsker mer informasjon eller dersom du har spørsmål. Infomer oss gjerne om eventuell deltakelse.

Share