18 August 2016

Informasjonsdager i Brussel – energieffektivisering, smartby, smartgrids

Horisont 2020I løpet av høsten arrangerer Europakommisjonen en rekke informasjonsdager i Brussel. Tema for disse arrangementene er utlysninger under EUs Horisont 2020-program i løpet av 2017. Informasjonsdagene retter seg mot både offentlige myndigheter, FoU-sektoren og næringslivet. Europakontoret har laget en oversikt nedenfor over informasjonsdagene som finner sted i løpet av september og oktober.

19. september – energieffektivisering
Informasjonsdagen gir en oversikt over den siste utviklingen innen EUs energieffektiviseringspolitikk, i tillegg til informasjon om Horisont 2020-programmets energieffektiviseringsutlysninger i 2017. Man kan også tilegne seg nyttig informasjon om søknadsprosessen, og møte potensielle partnere.
Program- og påmeldingsinformasjon er tilgjengelig her.

23. september – smarte byer og samfunn
Arrangementet retter seg mot Smart Cities-delen av Horisont 2020-arbeidsprogrammet for 2016-2017. Dette gjelder utlysningene SCC-01-2016-2017, og SCC-02-2016-2017. Informasjonsdagen byr også på nyttige tips til søknadsprosessen, og muligheten til å treffe prosjektpartnere.
Program- og påmeldingsinformasjon finner du på denne siden.

3. oktober – smartgrids og energilagring
På denne informasjonsdagen er det utlysninger som omhandler smartgrids og lagring av energi som står i fokus. Arrangementet vil særlig vektlegge utlysningene LCE-01-2016-2017, LCE-04-2017 og LCE-05-2017. I tillegg er nyttig informasjon i søknadsprosessen og muligheten til å møte prosjektpartnere gode grunner til å delta på arrangementet.
Program- og påmeldingsinformasjon finner du her.

Vi setter pris på om dere kan videreformidle informasjon om arrangementene til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell deltakelse.

Share