1 February 2018

Informasjonsmøte om EØS-midlene og sivilt samfunn i Stavanger

EØS-midlene

EØS-midlene gir norske organisasjoner og sivilt samfunn muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringer med organisasjoner fra en rekke land i Europa. Den norske Helsingforskomité, som kontaktpunkt for norske organisasjoner, inviterer til informasjonsmøte i Stavanger 1. mars.

Under møtet vil det bli gitt informasjon om EØS-midlene og om fondet Active Citizens Fund som gir midler til sivilsamfunnet (NGOer, frivillige organisasjoner, foreninger etc) i mottakerlandet. Norske organisasjoner kan bidra med kunnskap og kompetanse og får til gjengjeld nettverk og faglig kunnskap.

Møtet er 1. mars 2018 på Sølvberget Stavanger Kulturhus (Kjelleren), Sølvberggata 2.
klokken 11.00-13.00

Gode eksempler på tidligere prosjekter og initiativer finner du her.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Share