26 June 2013

Informasjonsseminar om EUs nye programmer – påmelding innen 1. november!

infodays_focus_on

27-28. november arrangeres todagers informasjonsseminar om EUs nye programmer i Brussel.

SrE arrangerer i samarbeid med de andre norske regionskontorene og Forskningsrådet, seminar om EUs nye programmer 26.-27. november. Seminaret vil gå over to dager og ta for seg EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, samt sektorprogrammene for blant annet kultur, utdanning, helse, miljø og næringsliv.

EUs nye programperiode gjelder for perioden 2014-2020. Det hersker fremdeles noe usikkerhet med hensyn til detaljene i de forskjellige programmene, men hovedlinjene vil være klare når seminaret avvikles. Ønsker man å delta i EU-prosjekter i fremtiden, er det lurt å være informert og å posisjonere seg og bygge nettverk i god tid før utlysningene kommer i løpet av 2014.

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs forsknings- og innovasjonsprogram samt mange av sektorprogrammene. I tillegg deltar Norge i INTERREG.  For å få en pekepinn på omfanget på deltakelsen, se denne oversikten på EFTA sine hjemmesider.

Arrangementet er gratis men krever påmelding innen 1. november.

Vedlagt program.

Share