9 April 2019

Informasjonsvideo om EØS-midlene

Baltiteaduskoostöö

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Midlene styrker også forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Nå har EØS-midlene lanserte en informasjonsvideo som gir en god innføring i hvordan midlene fungerer. Norge står for omtrent 98 prosent av den økonomiske finansieringen av programmet, og gir en god mulighet for internasjonalt samarbeide for blant annet regionale aktører. For perioden 2014-2021 er det en total støtte på 2801,8 millioner kroner.

Les mer om EØS-midlene her.

Se informasjonsvideoen her. 

 

Share