5 March 2018

EUs langtidsbudsjett etter Brexit

shutterstock_706330252-800x450

Foto: Photo Veterok/Shutterstock

Når Storbritannia trer ut av EU i 2019 må langtidsbudsjettet justeres. Stats- og regjeringssjefene i EU møttes for å diskutere hva som må prioriteres.

Det er estimert at 10.2 milliarder euro årlig vil forsvinne som følge av Brexit. Spørsmålet er om andre EU-land er villig til å betale for å dekke inntektshullet eller om EU må kutte vesentlig i budsjettet.

På toppmøte var det enighet om at program som Erasmus+ og Horisont 2020 bør vernes mot kutt, og at man må prioritere sikkerhet og forsvar i budsjettet.

Junckerkommisjonen har signalisert at medlemsland bør betaler mer, for å fortsette finansieringen av nåværende EU program. Samtidig er den en erkjennelse at hele inntekthullet nok ikke blir dekket.

Mange har tatt til ordet for at det må kuttes i landbrukssubsidier som står for 40 % av EUs budsjett. På møte ble man ikke enig om dette eller noen andre budsjettkutt. Diskusjonen om langtidsbudsjettet er kun i startfasen og konkrete budsjettforslag er enda ikke offentliggjort. Forhandlingene om budsjettet vil fortsette utover året.

Share