31 October 2013

Innovasjon og digitalisering diskutert på EU-toppmøte

Storpolitikken dominerte møtet, samtidig som innovasjon og digitalisering var høyere på EUs politiske dagsorden enn noen gang før.

Avlyttingsskandalen dominerte EUs toppmøte 24-25. oktober sammen med Lampedusa-tragedien, men en hel del andre tema ble også diskutert. EUs stats- og regjeringsledere diskuterte også den økonomiske situasjonen, fordypninge av en økonomiske og monetær union, ungdomsarbeidsledighet, SMB finansiering og smart regulering samt Eastern Partnership  Summit som er på trappene – i tillegg til innovasjon og digitalisering, altså.

Investering og innovasjon i digitalisering ses på som en nøkkeldriver for fremtidig vekst, sysselsetting og konkurransekraft i EU-landene. Per i dag utnyttes ikke mulighetene den digitale økonomi byr på godt nok i Europa, stort sett pga markedsfragmentering. Realisering av den digitale indre marked innen 2015 er derfor en prioritering for EU-samarbeidet. Dette er også bakgrunnen for at Barosso, da han presenterte Kommisjonens arbeidsprogram forrige uke (les sak), bad pent om at blant annet telekompakken og forslag om databeskyttelse blir behandlet innen parlamentsvalget neste år.

Les EU-delegasjonens omtale her

Share