29 April 2013

Innovasjonsgapet i EU øker

Innovation-Union

Innovasjonsevnen i EU er styrket til tross for krisen, men forskjellen mellom landene øker. Norge ligger midt på treet. |

Innovation Union Scoreboard 2013, som ble presentert rett før påske, måler innovasjonsevnen i EU-landene og såkalt assosierte land som Norge.  Oversikten viser at innovasjonsevnen i EU-landene har styrket seg under den økonomiske krisen i innovasjonsledende land som Sverige, Tyskland, Danmark og Finland og Tyskland. Samtidig stagnerer innovasjonsevnen i de landene som er hardest rammet av krisen. Sveits gjør det best av alle.

Norge faller i kategorien «moderate innovatører» som ligger under snittet i EU. At et av verdens rikeste og mest produktive land i verden scorer relativt sett lavt, forklarer Innovasjon Norge hovedsakelig med at den råvarebaserte delen av olje- og gassektoren ikke er definert som kunnskapsintensiv.

Innovation Union er et av syv flaggskipsinitiativ som skal bidra til å realisere Europa 2020-strategien (EUs vekststrategi)

Les EU-delegasjonens omtale av Innovation Union Scoreboard 2013, samt Innovasjon Norge sin analyse av Norges plassering, her.

Share