20 September 2012

Innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn

Warsaw_0

Europakommisjonen lanserte nylig det nye Smart Cities and Communities, et såkalt Europeiskt Innovasjonspartnerskap lansert innenfor rammen av EU2020 strategien og en oppfølging av initiativet fra 2011.

Hensikten er å utvikle smarte,bærekraftige bymiljøer gjennom partnerskap mellom det offentlige, innovative næerings- og forskningsmiljøer, og ved å se utfordringer knyttet til energi,transport, og IKT i sammenheng. I 2013 er det satt av €365 millioner til såkalte fyrtårnsprosjekt med fokus på i hovedsak fire områder:

1.smarte bygninger og nabolagsprosjekter

2.smarte prosjekter innen supply and demand services

3.urbane mobilitetsprosjekter,

4.samt smart og bærekraftig digital infrastruktur

Den årlige utlysningen er åpen for industri-ledede konsortier innen områdene energi, IKT og transport. Konsortiene må inkludere partnere fra minst tre medlemsland og/eller assosierte land sammen med minst to byer.

Søknadsfristen er 4 desember 2012

Les mer her

Share