11 December 2012

Intelligent Energy Europe – Informationsdag och projektverkstad 23-24. januar

iee_logo_withflag_strap_300_0

Kommisjonen inviterar till informationsdag om Intelligent Energy Europe programmet 23 Januari, og ERRIN-nettverket til prosjektverkstad 24 Januari.

Mer information om Kommisjonens informationsdag finns här.

Forskings och Informationsnätverket ERRIN kommer att i samband med informationsdagen anordna en projektutvecklingsseminarium för aktörer som önskar delta i ett Intelligent Energy Europe projekt. Datum før detta semarium är den 24 januari. Mer information finner du här.

IEE-programmet utløper i 2013. Programmet ska stödja säker, hållbar och konkurrenskraftig energi i Europa. Det ska främja nya och förnybara energikällor samt bidra till användandet av flera olika typer av energi. Energieffektiviteten ska öka och Europas energikällor ska användas rationellt.

Share