15 October 2018

– Intensivt, lærerikt og gøy!

43736631_182828755935887_6349381257553510400_n

Stavangerregionens Europakontor i Brussel har en hospiteringsordning for kontorets medlemmer. Live Helgelstad fra Rogaland fylkeskommune benyttet seg nylig av denne muligheten.

— Hva jobber du med?

Jeg jobber med internasjonalisering i Rogaland fylkeskommune, mest opp i mot det som har med utdanning å gjøre, som Erasmus+, EØS midler og andre programmer hvor en kan utvikle partnerskap med regioner i EU-land. For å jobbe effektivt med internasjonalisering er det viktig å ha et nettverk i både inn-og utland.

— Hvorfor ønsket du å hospitere ved SrE?

Da jeg ble gjort oppmerksom på hospiteringsordningen så jeg dette som en gylden mulighet til å knytte et bredere nettverk og lære mer om mitt fagfelt.

— Hva har du gjort mens du var i Brussel?

I de to ukene i Brussel har jeg deltatt på en rekke konferanser og seminarer, samt hatt møter med nordmenn som jobber i Brussel, blant annet DIKU og utdanningsråden ved Norges delegasjon til EU. Gjennom disse har jeg fått godt innblikk i hvordan systemet fungerer, og begynt å bygge et internasjonalt nettverk, noe som er vanskeligere om en kun er i Norge.

— Hvordan forbedrede du deg til hospiteringen?

I forkant av at jeg dro, hadde jeg kontakt med Heidi, Maja og Olav på Stavangerregionens Europakontor. Alle tre har bidratt med informasjon om seminarer og konferanser, sted å bo, mennesker jeg burde treffe og mange andre ting. Jeg fikk påmeldingslenke til European Week of Regions and Cities, der jeg meldte meg på og fikk plass på tre seminarer. Blant annet deltok jeg på RegioNor-seminaret, hvor jeg lærte mer om Norges forhold til EU. I tillegg deltok jeg på noen såkalte «sideevents». De har lagt til rette for et veldig vellykket besøk. I forkant hadde jeg også skrevet ned noen tanker om hva jeg kunne tenke meg å få mer informasjon om.

— Har du noen tips til andre som kunne tenkt seg å hospitere ved SrE?

Jeg anbefaler alle som kunne tenke seg å hospitere å tenke gjennom på forhånd hva som kan være interessant å vite noe om for ens egen jobb, men samtidig være åpen for at det er mye som kan komme godt med, men en vet det ikke før etterpå. Hvis en har mulighet for å hospitere mer enn to uker, anbefaler jeg det. De to ukene jeg har vært her var over nesten før de begynt, det var så interessant og gøy å være her at tiden fløy.

— Tre ord som beskriver din hospitantperiode?

Intensivt, lærerikt og gøy!

Share