3 May 2019

Interreg bidrar til regional utvikling

 

interreg nordsjøen

I 2019 vil fremtiden for videre norsk deltagelse i Interreg-samarbeidet avgjøres. I den anledning samlet Kommunal- og Moderniseringsdepartementet et hundretalls deltagere fra inn- og utland for å diskutere Interreg programmene.

Budskapet fra konferansen er klart, Interreg fungerer etter hensikten og har bidratt til regional utvikling og grenseoverskridende samarbeid.

Den norske deltagelsen i Interreg har nylig blitt evaluert av konsulentselskapet COW. Rapporten konkluderer at samarbeidet fungerer bra, men at effekten av prosjektene er vanskelige å dokumentere etter en lang tidsperiode. Et mål må derfor være at deltakere i Interreg programmene blir flinkere til å framsnakke hva Interreg bidrar til.

Stavangerregionen deltar blant annet i Interregs Nordsjøprogram, et regionalt samarbeidesprogram mellom landene rundt Nordsjøen, som er åpent for 42 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Belgia.

Les mer om muligheten i Interregs Nordsjøprogram her.

Share