21 October 2014

Forretningside i magen? Lær hvordan søke EU-midler!

????????????????????????????????????????????????????????????12. november arrangeres seminar om EUs såkalte SMB-instrument. Arrangementet er beregnet på små og mellomstore bedrifter som har internasjonale ambisjoner, og som ønsker å lære mer om søknadsskriving og finansiering gjennom SMB-instrumentet. Stavangerregionens Europakontor, sammen med IRIS, Innovasjon Norge og Europe Enterprise Network står for arrangementet som finner sted i Stavanger.

SMB-instrumentet er en nyopprettet finansieringsordning for små og mellomstore bedrifter. Instrumentet ligger under Horisont 2020, som er EUs program for forskning og innovasjon. EU ønsker gjennom denne ordningen å bidra til at gode forretningsideer når markedet. Gjennom instrumentet kan man få støtte på opptil 20 millioner kroner og 70% finansiering. Instrumentet har et budsjett på 3 milliarder euro, eller rundt 25 milliarder norske kroner, for perioden 2014-2020.

Det er gratis å delta i  arrangementet. Du kan melde deg på her. Program finner du her, og du kan lese mer om SMB-instrumentet her og hos Europakommisjonen. Ta kontakt med Stavangerregionens Europakontor dersom du ønsker å delta og/eller dersom du har spørsmål.

Share