30 June 2014

Inviterer norske aktører til å lære om nye Interreg

22. og 23. september arrangerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppstartskonferanse for den nye Interreg-perioden.

I september lanserer Kommunal-og moderniseringsdepartementet den nye programperioden for Interreg-programmene. Inneværende programperiode har vart siden 2007, og den neste perioden vil vare til 2020.

Det blir flere endringer i den nye programperioden, blant annet vil det bli enda sterkere fokus på Europa 2020-strategien og mer deltakelse fra private aktører. Partnerne i hvert enkelt program må nå dessuten velge fem av elleve temaer som Europakommisjonen har fastlagt på forhånd. Du kan lese mer om disse temaene i dette magasinet fra Europakommisjonen.

Særlig viktig med deltakelse fra private aktører
Av endringene i den nye programperioden trekker fagdirektør Arve Skjerpen i Kommunal og moderniseringsdepartementet særlig fram det økte fokuset på deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter.

– Den viktigste endringen i den nye programperioden er et sterkere fokus på deltakelse fra private aktører som reelle deltakere i Interreg. Derfor har vi lagt opp til at deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter er den røde tråden under oppstartskonferansen, sier Skjerpen.

Mulighet til å utveksle erfaringer om Interreg
For at norske aktører skal lære om mulighetene i det nye programmet inviterer Kommunal og moderniseringsdepartementet til konferanse i Oslo. Seminaret er en mulighet til å utveksle erfaringer på tvers av programmer og synliggjøre resultater fra inneværende periode.

Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg-program: prosjektdeltakere, politikere i kommuner og fylkeskommuner, statlige virksomheter, virkemiddelaktører, universiteter, høgskoler, næringslivet og organisasjoner. Konferansen har involvering av små og mellomstore bedrifter som et sentralt perspektiv.

Temaer for konferansen:

  • Interreg i den nye programperioden
  • Innovasjon, forskning og utvikling – smart spesialisering, sosial innovasjon og triple helix
  • Transport

Det første temaet vil foregå på engelsk.

Tid og sted
Konferansen finner sted på Scandic Vulkan Hotell i Maridalsveien 13 i Oslo.

Konferansen starter med felles middag mandag 22. september klokken 19.00 og avsluttes tirsdag 23. september klokken 16.30.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan reservere overnatting på Scandic Vulkan hotell, men den enkelte må selv betale overnattingen, som koster kr 1 290,-. Kommunal- og moderniseringsdepartementet betaler middagen og konferansen.

Påmelding: Du kan melde deg på konferansen her. Påmeldingsfrist er 9. september.

Fremmer samarbeid og erfaringsutveksling om regionalpolitikk
Ved å delta i internasjonalt regionalpolitisk samarbeid kan Norge fremme samarbeid og erfaringsutveksling med regioner og land i Europa for å videreutvikle norsk regionalpolitikk og fremme næringsutvikling. EØS-avtalen omfattes ikke av EUs regionalpolitikk, men Norge deltar likevel i flere av EUs regionalpolitiske samarbeidsprogrammer, deriblant Interreg.

Mer informasjon
Les mer om Norges regionalpolitiske samarbeid med EU her.

Skrevet av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Share