28 August 2018

Seminar om Horisont 2020 og mobilitet

file-5

Foto: Stavangerregionens Europakontor

Torsdag 9. august inviterte SrE, sammen med Horisont Vest nettverket og Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, til seminar om mobilitets-utlysninger i Horisont 2020. Seminaret hadde omkring 20 deltakere og fant sted i Næringsforeningens lokaler i Stavanger.

Stig Finnesand, leder av den nye Nordic Edge Smart City Innovation Cluster ønsket velkommen og Kyrre Aas fra UiS presenterte Horisont 2020-programmet. Paul Vigmostad fra Validé gikk gjennom konkrete utlysninger med mobilitet som tema, og Heidi Kristina Jakobsen fra SrE orienterte om hvordan kontoret kan bidra i prosjektutviklingsprosessen, blant annet med å finne relevante partnere.

Deltakerne arbeidet med konkrete utlysninger i grupper før arrangementet ble avsluttet med en presentasjon av SMB-instrumentet ved Eirik Lønning fra Innovasjon Norge Rogaland.

Se her for program.

Share