10 January 2013

Irland ny ordförande i EU:s ministerråd

Ireland-s-EU-Presidency-2013

Irland tog över ordförandeskapet i EU:s ministerråd efter Cypern den 1 januari 2013.Den irländska regeringen har fastställt att landet under sitt ordförandeskap kommer att satsa på att säkra ekonomisk stabilitet, ekonomisk tillväxt och att skapa nya arbetstillfällen.

Orförandeskapet i EU:s minsterråd är roterande och varje land är ordförande i sex månader. Det land som är ordförande ska fungera som motor i EU:s lagstiftande och politiska beslutsprocess.

Irlands regering består av Fine Gael(ett mitten-högerparti) samt den mindre koalitionspartern Labour (socialdemokratiskt). Landet har under sitt ordförandeskap som mål att slutföra förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram för 2014-2020 och att vidareutveckla den ekonomiska och monetära unionen EMU med särskilt fokus på bankunionen. Ordförandeskapet kommer således prioritera att följa upp de förslag som lags gällande ett krishanteringssystem för den europeiska banksektorn, ökad budgetkoordinering mellan EU:s medlemsländer samt att upprätta en gemensam insättningsgaranti.

I sitt arbetsprogram betonar Irland vikten av att fortsätta EU:s arbete mot ungdomsarbetslösheten. Det irländska ordförandeskapet kommer också att lägga stor vikt vid frågor som kan stärka den digitala ekonomin, exempelvis data- och nätsäkerhet, e-signaturer och utbyggnaden av höghastighetsbredband. Irländska regeringen har även signalerat att den under sitt ordförandeskap kommer att sätta fokus på EU:s satsningar inom grön ekonomi.

På det utrikespolitiska området kommer Irland  att prioritera förhandlingarna om handelsavtal med partnerländer, bland annat USA, Japan och Kanada. Irländska regeringen har även fastställt att de har en förhoppning om framsteg i medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Ordförandeskapet önskar även avsluta arbetet med att upprätta ett gemensamt europeiskt asylsystem.

Share