13 March 2015

Island trekker søknad om EU-medlemskap

flags_of_icelandTorsdag 12. mars annonserte Islands utenriksminister Gunnar Bragi Sveinsson at Island trekker sin søknad om EU-medlemskap. I et brev som ble oversendt til det latviske EU-formannskapet fremhevet den islandske regjeringen at landets interesser best ivaretas utenfor Unionen. Avgjørelsen har høstet kritikk blant opposisjonen.

I 2009 søkte Islands daværende sosialdemokratiske regjering om EU-medlemskap etter at landet ble hardt rammet av finanskrisen. Jóhanna Sigurðardóttir, som var statsminister den gang, var også en forkjemper for at Island skulle bli en del av eurosonen for å sikre landet valutastabilitet. Etter hvert som økonomien i landet kom på bedringens vei begynte imidlertid meningsmålingene å vise et jevnt flertall mot islandsk EU-medlemskap.

Ved parlamentsvalget i 2013 fikk landet en ny regjering, bestående av det sentrumsorienterte Fremskrittspartiet og det høyreorienterte Selvstendighetspartiet, som begge gikk til valg på å avbryte Islands medlemskapsforhandlinger. Forhandlingene med EU ble lagt på is kort tid etter regjeringsskiftet. Dette førte til flere større demonstrasjoner mot regjeringen, hvor det blant annet ble tatt til orde for en folkeavstemning om forhandlingenes fremtid. Man har ikke fått gjennomslag for dette, og 12. mars kom altså beskjeden om at Island trekker sin søknad om EU-medlemskap.

Les mer om saken hos European Voice og EUObserver.

Share