27 September 2016

Jærskulen og UiS starter opp Erasmus+-prosjekt om undervisning

Bø skule i Hå kommune er en av Jærskulens 34 skoler, og ble ferdigstilt i år. Foto: Gunn Service AS.

Bø skole i Hå kommune er en av Jærskulens 34 skoler, og ble ferdigstilt i år. Foto: Grunn Service AS.

Sammen med den franske kommunen Dunkerque er Universitetet i Stavanger (UiS) og Jærskulen med i et skoleutviklingsprosjekt gjennom EUs utdannings- og utvekslingsprogram Erasmus+. Tittelen på prosjektet er “Critical Literacy and Awareness in Education”, og handler om undervisning av tekst, kritisk tekstforståelse, kildekritikk, fortolkning og analyse. Prosjektet omfatter morsmålsundervisning, samfunnsfag og KRL-E på 6.-7. trinn.

Professor Alexandre Dessingue ved UiS vil lede en forskergruppe som skal kartlegge lærernes bruk av tekst gjennom lærerobservasjon, intervjuer og loggføring. Prosjektets tre partnere skal samarbeide om årlige konferanser med foredrag og workshops for involverte skolefagligansvarlige på kommunalt plan, skoleledere og lærere, som vil tilegne seg nyttig kunnskap om tekstundervisning. Det vil også gjennomføres skolebesøk og erfaringsutveksling med franske kolleger fra Dunkerque kommune, der deltakerne vil lære mer om hverandres utdanningssystem og kultur.

Det er Jærskulen som er den offisielle koordinatoren i prosjektet, og stiller med skolefaglig kompetanse og skoler som fungerer som informanter. En skole fra hver av Jærskulekommunene deltar i prosjektet: Frøyland, Orre, Solås og Varhaug. UiS bidrar med faglig ledelse av prosjektet og en forskningsgruppe spesialisert på fagområdene literacy-studier og historiedidaktikk, forskning og formidling av resultater.

Vi gratulerer UiS og Jærskulen med prosjektet!

 

 

Share