5 November 2019

Juncker-kommisjonen, Tyrkias militære operasjon og klimabudsjett på parlamentets agenda

EP-051364A_Tajani_Brexit

Bilde: euobserver

Europaparlamentets månedlige plenarsesjon ble avholdt 21-24. oktober i Strasbourg. Parlamentet vurderte Jean-Claude Junckers 5-årige periode som Kommisjonspresident, kritiserte Tyrkias handlinger i Syria og ble enige om klimamidler i det neste EU-budsjettet. 

Hovedsaker fra parlamentets plenarsesjon
Avtroppende kommisjonspresident Juncker fikk skryt for sin håndtering av Brexit, migrasjonskrisen og for å ha bidratt til at EU unngikk en ny økonomisk krise. Han ble kritisert for innsatsen i klimakampen og beskyttelse av miljøet.

Videre tok parlamentet stilling til den tyrkiske regjeringens militære operasjon i Syria, som de fordømmer og har bedt EU om å vedta tiltak mot landet. Sanksjoner mot regjeringsmedlemmer, våpenembargo og suspendering av handelsavtaler var noen av forslagene som ble nevnt.

Parlamentet ble enige om innholdet i EUs 2020 budsjett i forkant av oppkommende budsjettdiskusjoner med ministerrådet, hvor de ønsker å allokere ytterligere 2 milliarder euro i kampen mot klimaendringene.

 Les mer om EU-budsjettet, Tyrkias militære operasjonJuncker-kommisjonen og plenarsesjonen i sin helhet her

 

 

 

Share